Primăria Roman anunţă organizarea concursului de promovare în funcţie publică de conducere, de șef birou, grad II, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână la Biroul evidența persoanelor din cadrul Direcţiei Locale de Evidența Persoanelor.

Formulare

Source