Vineri, 14 august 2020, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Vila Ivanovici – intervenții de punere în siguranță” și s-a transmis la Institutul Național al Patrimoniului documentația aferentă. Vom depune în continuare toate eforturile pentru ca acest monument istoric să fie reabilitat și redat comunității și să nu rămână doar în stadiul de punere în siguranță.

Source