În urma demersurilor îndelungate ale primăriei orașului Pantelimon pentru a obține dreptul pe proprietate asupra terenurilor aflate în concesiune, în luna iulie a acestui an, s-a emis în favoarea instituției noastre o hotărâre judecătorească ce confirmă proprietatea UAT Pantelimon asupra lotului IV de teren, în suprafață de 16.771 mp.
Lotul IV este cuprins între străzile: Tractorului și Livezilor I și între strada Livezilor și  Livezilor IV.
Biroul de Cadastru a procedat la intabularea suprafeței de teren, astfel obținând cadastrul și cartea funciară a terenului.

Etapele urmatoare curpind:

  • procedura de dezmembrare a terenului pentru fiecare gospodărie în parte
  • vânzarea fiecărei parcele către concesionarii care o ocupă.

De acum avem încredere că vom putea proceda la fel și cu celelalte loturi aflate în situație similară în orașul nostru, astfel ca toți locuitorii cu terenuri concesionate să aibă drepturi de proprietate asupra propriilor gospodării.

Source