Toți producătorii de cartof de consum cu o suprafața de peste 0,5 ha sunt obligați să se înregistreze la Oficiul Fitosanitar Ilfov într-un registru oficial, conform prevederilor art.65 din Regulamentul (UE) 2016/2031 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Procedura de înregistrare este precizată în art.66 al acestui regulament.
Pentru înregistrare sunt necesare următoarele:
– Carte de identitate;
– Act constitutiv (după caz);
– Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului (persoane juridice);
– Cod fiscal (persoane juridice);
– Titlul de folosință (proprietate, arendă, închiriere etc.);
– Schița de amplasare a culturii, suprafața.

Vizualizare document