Compartimentul de Asistență Socială primește cereri pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic persoanelor cu venituri reduse din comuna Șura Mare

Persoanele vulnerabile din punct de vedere social vor beneficia în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 de tichete sociale în valoare de 250 de lei, conform prevederilor OUG nr. 63/2022. Acest sprijin se acordă o dată la două luni pentru achiziționarea de produse alimentare de bază și/sau pentru asigurarea de mese calde.

Beneficiarii programului:

În cazul:

– pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;

– persoanelor încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;

– familiilor care au stabilit dreptul la ajutorul social,

NU sunt necesare demersuri din partea beneficiarilor. Casa Județeană de Pensii Sibiu și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială are deja în evidență aceste persoane, care vor primi acasă, prin poștă, tichetele sociale, pe un suport tip card.

În cazul:

– familiilor cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

familiilor monoparentale, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

– persoanelor fără adăpost, acestea trebuie să depună o cerere tip, la Primăria Șura Mare, Compartimentul Asistență Socială.

Declarația se poate transmite online, pe adresa de e-mail [email protected] sau se poate depune în format tipărit la sediul Primăriei Șura Mare, Compartimentul Asistență Socială, până în ultima zi a fiecărei luni, pentru a putea beneficia de ajutor începând cu luna următoare. Declarația se depune o singură dată, pentru acordarea tichetelor pentru întreaga perioadă a programului, începând cu luna în care s-a acordat acest ajutor.

Distribuirea și utilizarea tichetelor sociale:

  • Tichetele sociale pe suport electronic se transmit prin poștă la domiciliul beneficiarilor. Excepție fac persoanele fără adăpost, Primăria urmând să se ocupe de distribuirea directă către aceștia.
  • Sumele acordate se pot utiliza  doar pentru achiziționarea de produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate al beneficiarului, în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Source