Tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”

Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Focşani aduce la cunoştinţa persoanelor interesate că pot depune cererile pentru tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare/masă caldă în cadrul programului „Sprijin pentru România”, conform OUG nr. 63/2022. Valoarea unui astfel de tichet este de 250 lei şi se acordă o dată la două luni până în luna decembrie 2022.
Categoriile de persoane eligibile pentru a beneficia de drepturile mai sus amintite sunt:
– familiile cu cel puţin doi copii în întreţinere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei şi care NU BENEFICIAZĂ de alocaţie pentru susţinere sau ajutor social;
– familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei şi care NU BENEFICIAZĂ de alocaţie de susţinere a familiei sau ajutor social;
– persoanele fără adăpost.
Documentele necesare sunt:
– cerere şi declaraţie pe propria răspundere – tip, care se găseşte la sediul DAS Focşani şi pe site-ul instituţiei https://dasmsfocsani.wordpress.com .
– actele de identitate ale TUTUROR mebrilor familiei – copie şi original (pentru certificare).
Celelalte categorii de beneficiari de tichete sociale pe suport electronic:
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care beneficiază de alocație de susținere a familiei;
d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care beneficiază de alocație de susținere a familiei;
e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Toti beneficiarii vor primi tichetele sociale sub formă de card, direct la domiciliu, prin Compania Națională Poșta Română S.A.
Pentru mai multe informaţii, vă puteţi adresa Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, telefon 0237/625017, e-mail: [email protected].

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source