Etichetă: Un nou contract de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică a orașului