Etichetă: Documente și informații financiare

Situații financiare la 31 decembrie 2021

Anexa-1-Bilant-31.12.2021Download Anexa-2-Cont-de-rezultat-patrimonial-31.12.2021Download Anexa-3-Situatia-fluxurilor-de-trezorerie-31.12.2021Download Anexa-4-Situatia-fluxurilor-de-banca-31.12.2021Download Anexa-7-Cont-de-executie-al-bugetului-locale-detalierea-cheltuielilor-31.12.2021Download Anexa-7-Cont-de-executie-al-creditelor-interne-detalierea-cheltuielilor-31.12.2021Download Anexa-12-Cont-de-executie-al-bugetului-local-Venituri-31.12.2021Download Anexa-12-Cont-de-executie-al-creditelor-interne-Venituri-31.12.2021Download Anexa-13-Cont-de-executie-al-bugetului-local-Cheltuieli-31.12.2021Download Anexa-13-Cont-de-executie-al-creditelor-interne-Cheltuieli-31.12.2021Download Anexa-30b-Plati-restante-31.12.2021Download Anexa-31b-Situatia-actiunilor-detinute-31.12.2021Download Source