Tag: Anunturi generale

“Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice urbane în municipiul Rădăuți, județul Suceava”, proiect finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 13-Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b-Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectivul specific 13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Rate this post Scurta descriere a proiectului Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vă invitam sa…