Etichetă: Alegeri

HOTĂRÂRE privind denumirea şi numerotarea birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, a Biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, a birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi a birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală constituite la alegerile din data de 9 iunie 2024

Deschide Source

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 2H/20.03.2024 privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

Deschide Source

HOTĂRÂRE privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România ai Parlamentului European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare şi de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile din data de 9 iunie 2024

Deschide Source