„Sunt pentru că suntem”

este mesajul promovat de asistenții sociali din întreaga lume.

Ziua Mondială a Asistenței Sociale ne amintește tuturor ce impact major are această activitate asupra bunăstării  persoanelor din grupurile dezavantajate sau marginalizate social.

Cei care au atribuții în domeniul asistenței sociale dețin un rol fundamental în societate, ei construind relații profesionale cu persoanele care au nevoie de ajutor și încurajează,  sfătuiesc sau conectează, oferind speranță tuturor celor aflați în situația cea mai vulnerabilă.

Profesia de asistent social necesită o anumită sensibilitate la problemele celor din jur, o empatie față de cel care are nevoie de sprijin și îndrumare și care, într-un final, duce la echilibru social.  Astfel de persoane fac parte din colectivul Direcției de Asistență Socială a Orașului Iernut. De ziua lor, a fost organizată o întâlnire la care au participat membrii conducerii UAT  Iernut și colectivul DAS, sub denumirea ,,O lume care nu lasă pe nimeni fără suport!” S-au evidențiat  realizările personalului din cadrul instituției și s-a discutat despre promovarea  rolului asistentului social în rândul comunității, despre importanța contribuțiilor și nevoia acțiunilor viitoare din domeniul social. Personalul angajat din cadrul DAS Iernut a dat dovadă, mereu, de profesionalism, dăruire, implicare și pasiune în tot ceea ce face și va continua în același mod pentru a solidariza cu toți cei care suferă.

În cadrul Direcției de Asistenţă Socială – Oraşul Iernut, funcționează următoarele compartimente:

Compartimentul Asistență Medicală și Monitorizare Asistenți Personali

Compartiment Servicii Sociale

Compartimentul Asistență Socială

Compartiment Asistență Medicală Comunitară

Compartimentul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară

Compartiment Evidența și Plata Beneficii de Asistență Socială

Compartiment Cabinet Medical Școlar.

    Pentru a-și duce la îndeplinire  obiectivele și pentru a soluționa problemele curente, Direcția de Asistenţă Socială colaborează ,cu succes, cu toate Compartimentele din cadrul UAT Iernut.

De asemenea, beneficiază de coordonarea și sprijinul primarului orașului, Ioan Nicoară, al  viceprimarului, Vasile Mărginean și al secretarului generalal al orașului, Laura Dordea.

Cu toții le dorim putere de muncă pentru a schimba societatea în bine, pentru a reuși să susțină o legătură emoțională de calitate cu oamenii din jur !

Arătați că vă pasă și astfel veți fi exemplu pentru ceilalți.

Source