Timișoara este considerată a fi cel mai important pol de creștere în zona Banatului. În același timp, municipiul Timișoara și localitățile învecinate au dezvoltat relații complexe ce acoperă o multitudine de teme de interes comun: transport public, locuri de muncă, aprovizionare cu produse agricole etc. 

Polul de creștere Timișoara s-a dezvoltat organic ca o construcție metropolitană izvorâtă din nevoia de concertare a eforturilor de dezvoltare a comunităților. La ora actuală polul este format din 21 de localități ce și-au exprimat în mod formal acordul pentru a acționa concertat pentru dezvoltarea zonei. Care sunt la ora actuală problemele cu care se confruntă această zonă? Care sunt prioritățile ei de dezvoltare? Care sunt actorii socio-economici implicați și ce roluri au ei? Sunt câteva dintre întrebările la care va încerca să ofere răspunsuri viitoarea Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara pentru perioada 2021-2027. 

SIDU este fundamentul pentru cele mai importante decizii de alocare a  resurselor disponibile la nivelul comunităților implicate. În acest sens, valoarea ei, ca document de politică publică, nu depinde doar de conținutul său informațional, ci și de modul în care toate părțile interesate o percep ca un referențial relevant pentru dezvoltarea comunităților.

Implicit, valoarea unei strategii, la fel ca în cazul oricărui document de politică publică, depinde în mod fundamental de modul în care este percepută public legitimitatea ei. În acest caz, legitimitatea se referă nu doar la respectarea reglementărilor legale, ci și la o consistentă implicare publică. În acest sens, elaborarea strategiei se va realiza în cadrul unui proces de co-creare, astfel încât cetățenii și actorii socio-economici, ca beneficiari direcți ai strategiei, să aibă oportunitatea unei implicări active în proces, alături de autoritățile administrației publice locale.

Într-o asemenea perspectivă, este esențială realizarea unui context procedural care să stimuleze implicarea părților interesate în toate procesele legate de strategie, de la elaborare la implementarea ei. De aceea, strategia va fi elaborată într-un context de guvernare deschisă, o abordare ce asigură condițiile de transparență decizională, autoresponsabilizare față de comunitate și participare publică. 

Prezentarea metodologiei de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Polului de Creștere Timișoara, primul eveniment public al proiectului, a avut loc online, joi. 4 februarie, de la ora 14.00, și a fost transmisă live pe pagina de Facebook pentru toți cei interesați. La eveniment au participat peste 80 de persoane, fiind invitați să participe la discuții reprezentanți ai autorităților publice locale (primării, consiliul județean), mediului de afaceri, mediului academic, societății civile. Înregistrarea video a evenimentului este disponibilă la https://www.facebook.com/sdi.tm/videos/711126079560878.

Metodologia de elaborare a SIDU 2021-2027 a fost proiectată de către echipa de proiect cu sprijinul a mai multor experți și instituții cu notorietate în domeniu, cum sunt Banca Mondială (București) și UrbanizeHub. Mai multe detalii despre acest proiect sunt disponibile la www.sdi-tm.ro și la https://www.facebook.com/sdi.tm/?ref=page_internal.

Proiectul de elaborare a SIDU se derulează pe baza contractului de prestări servicii încheiat între S.C. Mai Ka development S.R.L. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara.

Mihai Lisetchi
Manager de proiect, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara 2021-2027

Articolul Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara apare prima dată în Primăria Municipiului Timișoara.

Source