Strategia de Smart City și Transformare Digitală Timișoara 2022-2027 a intrat în consultare publică 

Primăria Municipiului Timișoara a construit, împreună cu ecosistemul local de actori ( firme de IT, mediul universitar, ONG-uri și mulți cetățeni interesați) și cu experți internaționali, o strategie completă pentru a aduce orașul în era digitală. Strategia propusă intră de joi în consultare publică pentru următoarele 30 de zile lucrătoare. 

Timișoara este un hub de inovație și cercetare și unul din centrele universitare mari din România. Într-un studiu recent, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi,

făcut în Barometrul de Calitate a Vieții a rezultat că, din punct de vedere al unei conexiuni avansate la internet, Timișoara se plasează peste media Uniunii Europene. Conform barometrului, Timișoara are o conectivitate de 92,4%, comparativ cu UE care are 92% și România 89%.

În urma unei consultări publice cu actorii interesați au fost identificate primele 10 disfuncționalități care vor fi prioritizate. În top se află „stresul cotidian și consumul inutil de timp și resurse” și „existența a două lumi paralele digital/hârtie în domeniul serviciilor publice”, rezultatele fiind disponibile în documentul de strategie.

Procesul de design al strategiei a fost realizat pe o perioadă de 6 luni și se încheie după aprobarea în Consiliul Local. Un număr cât mai mare de actori a fost implicat pentru a asigura ca implementarea strategiei să fie asumate împreună de întreaga comunitate. Transformarea digitală a unui oraș nu poate fi îndeplinită doar de primărie, ci necesită sprijinul întregului ecosistem local.

Strategia este împărțită în 7 domenii strategice mari care vizează viața de zi cu zi a cetățenilor: transparența decizională și guvernarea participativă, servicii publice de calitate, inovația și mediul economic, atragerea și retenția forței de muncă calificate, mediul și salubrizarea, cultura și recreerea, mobilitatea și transportul public.

În total sunt incluse 165 de proiecte strategice din care 27 sunt deja în curs de implementare. Pentru a asigura realizarea și monitorizarea lor, 62 de indicatori de performanță vor fi actualizați anual și va exista un partener care va acționa ca lider pentru fiecare proiect în parte.

Printre cele mai importante proiecte se numără:

  • Portal Unic care să asigure legătura cetățeanului și a firmelor cu administrația publică locală
  • City app de informare pentru vizitatori și cetățeni
  • Portal de evenimente care va deservi atât participanții cât și organizatorii de evenimente
  • Cartografierea societății civile și a grupurilor de lucru locale
  • Implementarea bugetului participativ
  • Macheta digitală a orașului (Timișoara Digital Twin)

Prin această strategie vor putea fi atrase finanțări nerambursabile semnificative prin PNRR și alte programele multianuale lansate de Uniunea Europeană.

Puteți citi propunerea de strategie pe https://smartcity.primariatm.ro

Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=4F29EF536C3E1521C2258839003F08E1

Serviciul Comunicare

The post Strategia de Smart City și Transformare Digitală Timișoara 2022-2027 a intrat în consultare publică  first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source