Valoarea tichetelor sociale pentru copiii care merg la grădiniță s-a dublat din acest an

Primăria Municipiului Deva prin Direcția de Asistență Socială Deva începe acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

De la 1 ianuarie 2021, Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate a fost modificată. Conform noii Legi nr. 49/2020, s-au schimbat criteriile de acordare a stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță și valoarea acestora.

Stimulentul educațional se acordă:

–  copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat

În acest caz, stimulentul se acordă din oficiu, odată cu stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este și titularul alocației pentru susținerea familiei.

– se acordă copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei (530 lei/membru de familie)

În acest caz, stimulentul educațional se acordă la cerere.

Sprijinul de tip stimulent educațional se acordă numai pentru copii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Frecventarea regulată a grădiniței este obligatorie fiind admise numai absențe motivate în baza unor scutiri medicale (care să nu depășească 50% din numărul total de zile de grădiniță dintr-o lună) sau învoiri de către părinți (cel mult 3 zile pe lună).

Tichetele sociale vor putea fi folosite exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, articole de îmbrăcăminte și/sau rechizite.

Pentru informații privind întocmirea și depunerea dosarului, solicitanții se pot adresa Direcției de Asistență Socială Deva, cu sediul în Deva, strada I.L. Caragiale, nr. 4.

Mai multe detalii puteți solicita la tel./fax: 0254.218.030 sau la adresa de e-mail: [email protected].

Programul pentru depunerea dosarului este:

  • Luni – Joi, între orele 8:00-16:00
  • Vineri, între orele 8:00-12:00

Valoarea tichetului social pentru grădiniță s-a dublat din acest an și este de 100 lei/lună.

Nicolae-Florin OANCEA

Primarul Municipiului Deva

Source