Termenul pentru tipărirea cărților de identitate a fost redus la jumătate!

Din data de 15 iulie 2021, termenul de tipărire a cărților de identitate (înregistrate la Serviciul de Evidența Persoanelor Deva) este de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi depunerea documentelor necesare.

De asemenea, vă informăm că actele de identitate care au expirat începând cu data de 1 martie 2020 îşi menţin valabilitatea pe teritoriul României pe toată perioada stării de alertă,  precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (conform art. 4 alin. 5 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19). 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 730 din 8 iulie 2021, starea de alertă pe teritoriul României s-a prelungit cu încă 30 de zile, începând cu data de 12 iulie 2021.

Pentru urgențe (pierderea actului de identitate, furt), vă rugăm să solicitați înscrierea în audiență pentru a vi se înregistra solicitarea motivată, în vederea tipăririi actului de identitate, de îndată.

Primirea cetățenilor la ghișeele Serviciului de Evidența Persoanelor Deva şi a Compartimentului de Stare Civilă este limitată din cauza măsurilor impuse de pandemie.

De aceea, rugăm cetățenii să facă rezervare pentru depunerea documentelor în ghișee pe site-ul instituţiei ( www.evp-deva.ro  Servicii rezervări on-line).

Prin serviciul de rezervări on-line se vor respecta măsurile pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor de relaţii cu publicul, se vor elimina cozile de la ghișee, totul pentru ca cetățenii să beneficieze de un serviciu de calitate.

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva funcţionează după următorul program de relaţii cu publicul:

● Luni, Marţi, Joi, Vineri: între orele 8:30 – 16:30

● Miercuri: între orele 8:30 – 18:30

● Sâmbătă:

– Stare civilă, între orele 10:00-15:00, pentru înregistrarea actelor de deces (acte curente)

– Oficiere căsătorii programate, între orele: 11:00-19:00

● Duminică: Stare civilă, între orele 11:00-14:00, pentru oficierea căsătoriilor civile programate

În sediul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva

şi la ghișee, cetățenii sunt obligați să poarte mască de protecție și să evite aglomerația.

Programul de relaţii cu publicul pe linie de evidenţa persoanelor pentru:

–        Rezervări confirmate de cetăţeni pentru solicitarea actelor de identitate (CI/C.I.P) la cele 3 ghișee ( Ghișeul nr. 1- depunere acte de identitate, Ghișeul nr. 2 – depunere acte de identitate şi Ghișeul nr. 3 – vize de reşedinţă)

–        Ghișeul de Informații

–        Ghișeul Eliberări acte identitate ( program între orele 14:00-16:30,  miercuri 14:00-18:30).

Programul de relaţii cu publicul pe linie de stare civilă:

–        Ghișeul nr. 1 pentru depunerea şi emiterea în 20 de minute a certificatului de naştere (duplicate, rectificare, schimbare nume, transcrieri U.E, adopţii) şi a extrasului multilingv de naştere

–        Ghișeul nr. 2 pentru depunerea şi emiterea în 20 de minute a certificatului de naştere a nou-născutului (nou-născuţii din Maternitate)

–        Ghișeul nr. 3 pentru depunerea şi solicitarea certificatelor/transcrierea actelor de stare civilă din R. Moldova, Ucraina

–        Ghișeul nr. 4 pentru depunerea şi emiterea în 20 de minute a certificatului de deces (acte curente pentru înregistrare deces de către aparţinători, moştenitori)

–        Ghișeul nr. 5 pentru depunerea şi emiterea în 20 de minute a certificatului de deces (duplicat, transcrieri, rectificari), Anexa 24 şi a extrasului multilingv de deces

–        Ghișeul nr. 6 pentru depunerea şi emiterea în 20 de minute a certificatului de căsătorie (duplicate, transcrieri, rectificări), divorţ administrativ şi a extrasului multilingv de căsătorie

–        Ghișeul nr. 7 pentru depunerea Declaraţiilor de Căsătorie în sediul Casa Căsătoriilor, conform programului de depunere a actelor, stabilit în urma rezervării oficierii căsătoriei civile

–        Ghișeul de Informații 

 Cetăţenii  cu probleme de sănătate (netransportabili, persoanele cu handicap) care au domiciliul pe raza teritorială de competenţă a municipiului Deva şi localităţile componente (Archia, Cristur, Sântuhalm, Bârcea Mică) pot solicita stația mobilă și prezența funcţionarului din cadrul Serviciului de Evidenţa Persoanelor Deva, în vederea preluării imaginii solicitantului/titularului actului de identitate.

Aparţinătorii acestor persoane sunt rugați să se prezinte la ghișeul de informaţii  al S.E.P Deva pentru depunerea documentelor necesare, în original, în vederea înregistrării solicitării şi a deplasării funcţionarului de serviciu, de îndată, la domiciliul solicitantului/ei actului de identitate.
! Important pentru solicitarea deplasării cu staţia mobilă

 Dovada stării de sănătate a persoanelor care se afla în imposibilitatea de a se deplasa se va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital (de dată recentă) sau adeverință (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte ca solicitantul/a nu se poate deplasa de la domiciliu.

 Informaţii suplimentare se pot solicita la numerele de telefon: 0254-234533, mobil 0726 700 767.

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva

Source