Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 13 august 2021

I.Proiecte de hotărâre, privind:

A.     Direcția Deva 2020

1.      Completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.468/2020, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale din incinta Pieței Agroalimentare, situate în municipiul Deva, str.Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2.      Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Deva aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.436/2019;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Aprobarea Devizului General actualizat la faza P.T. pentru obiectivul de investiție „Amenajare drum pe prelungire strada Brândușei”, municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Direcția de asistență socială Deva

4.      Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia „Realizare sistem de încălzire pentru „Cantina Socială” Deva aflat în administrarea Direcției de asistență socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.      Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia „Redimensionare instalație de gaz pentru imobilul situat în Deva, Aleea Moților,        nr.2A”, imobil aflat în administrarea Direcției de asistență socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.      Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  pentru investiţia „Redimensionare instalație de gaz pentru imobilul situat în Deva, str. Mihai Eminescu, Bloc T1″, imobil aflat în administrarea Direcției de asistență socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Creșa Deva

7.      Stabilirea alocației zilnice de hrană, a contribuției lunare de întreținere precum și a costului mediu lunar de întreținere în anul școlar 2021-2022, pentru copiii înscriși la Creșa Deva;

D.     Direcția economică

8.      Retragerea dreptului de administrare acordat Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva asupra imobilului teren și construcții înscris în CF nr.76161;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9.      Retragerea dreptului de administrare acordat Liceului de Arte „Sigismund Toduță” Deva, asupra imobilului teren și construcții înscris în CF nr.68683 Deva, nr. cadastral 68683, 68683-C1, 68683-C2, 68683-C3, situat în Deva, strada 16 Februarie, nr.1, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10.  Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2021

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse

CONSULTA CONVOCATOR SI ORDINEA DE ZI

Source