P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 10 februarie 2022

 

I.                   Proiecte de hotărâre, privind:

A.               Serviciul Administrare Unități Învaţământ, Comunicare, Promovare Imagine

1.      Desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Direcţia Deva 2020

2.Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Deva în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Acceptarea unei donaţii din partea numitului Breje Florian,  a unui teren în vederea realizării unui drum de acces;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.      Încetarea Contractului de închiriere nr.75807/2018 încheiat între Municipiul Deva și Societatea Romarta SRL;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.      Aprobarea documentatiei pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție si dezinfecție în municipiul Deva

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Direcţia economică

6.     Darea în administrare în favoarea Drecției de Asistență Socială subordonată Consiliului local al municipiului Deva a imobilului construcție și teren aferent în suprafață de 347 mp, înscris în CF nr. 64290, nr.cadastral 64290-C1, situat în Deva, Aleea Muncii, nr.7, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractării şi garantării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 50.000.000,00 lei, modificată şi completată ulterior;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8. Aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.                Diverse

Source