P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva convocat de îndată pentru data de 07 decembrie 2021

I.                   Proiect de hotărâre, privind:

A.     Direcția Deva 2020

1.      Aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare constând în colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare având nr.1760/760/27.11.2021;  

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.                Diverse

Source