Raportatre privind calitatea apei potabile

Conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile și a Hotărârii de Guvern nr. 974/2004 de aprobare a „Normelor de supraveghere , inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile”, producătorii de apă prelevează și analizează un număr de probe de apă din flecare zonă de aprovizionare în conformitate cu ” Programul de monitorizare a calității apei potabile
Laboratoarele SC APA PROD SA Deva efectuează verificarea calității apei potabile :
– la ieșirea din stația de tratare
– la ieșirea din rezervoarele de inmagazinare
– la consumatorii din zonele de aprovizionare unde se distribuie apă potabilă de către societatea noastră.
Programul de monitorizare prevede :
– punctele de prelevare
– numărul de probe de apă analizate în fiecare zonă de aprovizionare
– parametrii care se determină : microbiologici, chimici și indicatori.
Pentru perioada : 1 – 31 MAI 2021, vă transmitem date referitoare la calitatea apei potabile furnizate de societatea noastră :

CONSULTAȚI COMUNICATUL

Source