Proprietarii de apartamente au aces la orice document al asociației de proprietari!

Zeci de sesizări ale proprietarilor de apartamente din municipiul Deva, nemulțumiți de activitatea asociațiilor de proprietari, ajung, în fiecare an, la Compartimentul Asociații de Proprietari al Direcției de Asistență Socială Deva. Semnatarii petițiilor reclamă, în general, neconcordanțe în listele de plată sau la calculul contribuției la cheltuielile asociației de proprietari, fără a se folosi însă de drepturile pe care le au, conform legii, în relația cu asociația de proprietari.

Concret, proprietarii de apartamente au dreptul să cunoască toate aspectele legate de activitatea asociației de proprietari și au acces la orice document al acesteia (ex.: statutul și regulamentul intern al asociației, acte contabile, contracte încheiate cu angajații asociației ori cu furnizorii de utilități, documente care justifică sumele de plată la întreținere și modul de calcul al acestora, oferte/facturi/chitanțe emise de firmele care furnizează servicii asociației etc.).
De asemenea, printre drepturile proprietarilor de apartamente se numără și:
– dreptul de a contesta lista de plată (în termen de 10 zile de la afișare)
– dreptul de a solicita recalcularea cotelor de întreținere
– dreptul de a beneficia de reparația părților comune
– dreptul de a solicita eliberarea de adeverințe din care să rezulte dacă apartamentul înregistrează datorii la cotele de întreținere, penalitățile și modul de calcul al acestora, sumele constituite ca fond de rulment/fond de reparații
– dreptul de a contesta procesele-verbale ale adunării generale a asociației de proprietari și deciziile comitetului executiv sau ale președintelui asociației, dacă acestea sunt contrare legii etc.
Potrivit legii, orice solicitare a proprietarilor de apartamente trebuie adresată, în scris, președintelui asociației de proprietari, care are obligația de a răspunde, tot în scris, punctual și concret, în termen de 10 zile de la primirea acesteia.
În lipsa unui răspuns în termenul legal sau în cazul unui răspuns evaziv sau nesatisfăcător din partea asociației, proprietarii de apartamente mai au la dispoziție și alte variante:
– să se adreseze, în scris, Direcției de Asistență Socială Deva – Compartimentul Asociații de Proprietari
-să sesizeze instanța de judecată.
Direcția de Asistență Socială Deva – Compartimentul Asociații de Proprietari reamintește proprietarilor de apartamente din municipiul Deva și reprezentanților asociațiilor de proprietari că pot solicita instituției sprijin, îndrumare sau consiliere cu privire la obligațiile și drepturile ce le revin, potrivit legii, în administrarea proprietății comune.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0755.878.637 (Compartiment Asociații de Proprietari), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source