PRIMELE TICHETE PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE CENTRALE TERMICE ajung la deveni luni, 9 august 2021!

Primăria Municipiului Deva – prin Direcția de Asistență Socială Deva va distribui, luni, 9 august 2021, primele 10 tichete sociale pentru achiziționarea de centrale termice de apartament, acordate familiilor sau persoanelor singure din municipiul Deva, cu venituri nete de maximum 1.386 lei/lună/persoană, care îndeplinesc criteriile prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2021.

Tichetele sociale pentru achiziționarea de centrale termice se ridică de la casieria Direcției de Asistență Socială Deva (str. I.L. Caragiale, nr. 4, etajul I), după următorul program:

-luni – joi, între orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00

-vineri – între orele 8:30-11:00

Tichetele au o valoare totală de 2.500 de lei și sunt acordate exclusiv pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de achiziționare a centralelor termice individuale, în cadrul unui program social susținut integral din bugetul local al municipiului Deva,.

IMPORTANT! Tichetele sociale sunt valabile doar în anul în care sunt emise (2021).

Tichetele neutilizate de către beneficiari vor fi restituite Direcției de Asistență Socială Deva, până la data de 31 decembrie 2021.

Procedura de acordare a tichetelor sociale pentru centrale termice de apartament, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care solicită acordarea acestui ajutor financiar de urgență sunt prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 242/2021 care poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Deva – www.primariadeva.ro, Secțiunea CONSILIUL LOCAL – Hotărâri de Consiliu sau accesând link-ul: http://www.primariadeva.ro/hotarari-2021/hotararea-nr-242-privind-aprobarea-acordarii-de-beneficii-sociale-sub-forma-de-tichete-sociale-pentru-acoperirea-par-539-iala-a-cheltuielilor-privind-achizi-539-ionarea-de-centrale-termice-individuale-pentru-persoanele-singure-familiile-din-municipiul-dev.

Persoanele îndreptățite să beneficieze de tichete sociale pentru achiziționarea de centrale termice individuale pot depune, în continuare, cereri la Registratura Direcției de Asistență Socială Deva.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0755.878.599 (Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

 

Direcţia de Asistenţă Socială Deva

Source