Peste 170 de persoane din municipiul Deva au ridicat tichetele sociale pentru mese calde

Direcţia de Asistenţă Socială Deva continuă să distribuie tichete sociale, pe suport electronic, pentru mese calde categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Deva şi localităţile aparţinătoare. De acest program beneficiază:

– persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani şi au venituri lunare de maximum 800 de lei;

– persoanele/familiile fără adăpost, familiile monoparentale.

Valoarea nominală a unui tichet social pentru mese calde este de 180 de lei/pe lună.

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de tichete sociale, pe suport electronic, pentru mese calde le pot ridica de  la „Cantina socială” Deva (Str. Titu Maiorescu, nr. 24, telefon 0731.304.313), după următorul program:

– luni – joi, între orele 8:00-16:30

– vineri, între orele 8:00-14:00.

Pe baza actului de identitate, fiecare beneficiar va primi un plic sigilat care conţine cardul, codul PIN şi lista unităţilor partenere care pregătesc, servesc sau livrează mese calde şi care acceptă cardul social pentru mese calde.

Până în prezent, peste 170 de persoane din municipiul Deva au ridicat tichetele sociale, pe suport electronic, pentru mese calde.

Cardul social pentru mese calde se acordă potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate.

Lista actualizată a unităţilor din municipiul Deva care pregătesc, servesc sau livrează mese calde şi care acceptă cardul social pentru mese calde poate fi consultată mai jos.

Direcţia de Asistenţă Socială

Source