Pentru perioada : 1 – 3 0 NOIEMBRIE 2021, vă transmitem date referitoare la calitatea apei potabile furnizate de către societatea APA PROD SA – Deva

Conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile şi a hotărârii de Guvern nr.974/2004 de aprobare a „Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi rnonitorizare a calităţii apei potabile”, producătorii de apă prelevează şi analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare In conformitate cu ” Programul de monitorizare a calităţii apei potabile”
Laboratoarele SC APA PROD S.A Deva efectuează verificarea calităţii apei potabile.

CONSULTĂ BULETIN ANALIZE DE CALITATE A APEI POTABILE

Source