Măsurile de dezvoltare rurală implementate în România

Măsurile de dezvoltare rurală implementate în România care sunt adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăţi anuale pe hectar de suprafaţă agricolă pentru compensarea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri sunt următoarele:

* Măsura 10 – Agro-mediu şi climă,

* Măsura 11 – Agricultura ecologică,

* Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

Documentele de informare a fermierilor se pot regăsi la adresa: https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html (consultati aici materialele informative)

Pentru informații suplimentare puteți apela Directia Generala Dezvoltare Rurala, E-mail: mailto:[email protected] Tel: 021 307 85 65, Fax: 021 307 86 06.

Source