ANUNT LICITATIE

Municipiului Deva, prin Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcției Deva 2020, având sediul în Piața Unirii , nr.16 , telefon şi fax 0254/217899, cod fiscal RO 39125506

ORGANIZEAZĂ:

LICITAŢIE PUBLICĂ în vederea vânzării apartamentului cu o camera, în suprafață de 24mp m.p., din domeniul privat al municipiului Deva, situat în Deva, Calea Zarandului, bl.80, et.2 ,ap.45, jud.Hunedoara, înscris în CF nr. 61476-C1-U20 Deva, nr. cadastral top: 3756/x/xxxxv , în temeiul prevederilor conform art.363 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare si conform Hotărârii Consiliului Local nr. 373/2019, cu modificările ulterioare.

Documentaţia de atribuire se poate ridica contra cost de la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, din Deva, Piața Unirii, nr.16, telefon şi fax 0254/217899, începând cu data de 03.02.2021 Costul unei documentaţii de atribuire este de 400 lei.
Data limită pentru cumpararea documentației și solicitarea clarificărilor este 16.02.2021, ora 16.00.

Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 01.03.2021, ora 13.00, la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, – Registratură , din Deva, Piața Unirii , nr.16.

Licitaţia publică va avea loc în data de 02.03.2021, ora 10, pentru vânzarea apartamentului cu o camera în suprafață de 24 m.p., la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, din Deva, Piața Unirii, nr.16, unde vor fi prezenţi membrii comisiei de evaluare a ofertelor şi ofertanţii care au depus oferte, personal sau prin reprezentant pe bază de împuternicire scrisă.

Contestaţiile se vor depune la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat – Registratură, din Deva, Piața Unirii , nr.16.

Source