ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia:

PUZ

,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE”

Beneficiari: SASU NARCIS DRAGOŞ şi SASU LĂCRĂMIOARA ALINA;

Amplasament: municipiul Deva, extravilan, strada Granitului, fn, C.F. Nr.76655, judeţul Hunedoara

Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL-coordonator RUR arh. Armăşescu Dumitru

           Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Dezvoltarea urbana, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului în perioada 06.01.2021 – 25.01.2021.

           Observaţiile vor putea fi transmise, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 25.01.2021.

                  Arhitect şef,                                                 Compartiment ICPPUAT,            

           Ionescu Mihai Marian                                                       Igreţ Irina Ana

Source