Începe proiectarea și execuția lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare pe prelungirea zonei Zăvoi din municipiul Deva

Am semnat, astăzi, contractul de proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire zona Zăvoi din municipiul Deva”.

De aceste lucrări vor beneficia 180 de locuințe, asigurându-se cămine de branșament dotate cu apometre, precum și cămine de vizitare.

Pe întreaga rețea vor fi prevăzuți robineți de golire, inclusiv amenajare șanțuri de scurgere a apelor pluviale pe ambele părți ale conductei de distribuție.

De asemenea, vor fi construite 85 de cămine de vizitare, o stație de pompare, iar pe toată lungimea străzii vor fi amplasați 15 hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor. După execuția lucrărilor, întreaga structură rutieră afectată va fi refăcută.

Valoarea totală a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor este de 2.299.786,00 lei fără TVA, respectiv 2.736.745,00 lei cu TVA.

Termenul de finalizare: 9 luni (proiectare și execuție).

Administrația publică locală are ca prioritate dezvoltarea durabilă pe termen lung a municipiului Deva, care include și modernizarea infrastructurii și a rețelelor de utilități.

Nicolae-Florin OANCEA

Primarul Municipiului Deva

#ModernizămDeva

#LucrămPentruDeveni

Source