Încep lucrările pentru realizarea sistemului de încălzire la blocul social de pe strada Hărăului

Direcţia de Asistenţă Socială Deva a semnat contractul de proiectare şi execuţie pentru obiectivul de investiţii „Realizare sistem de încălzire pentru imobilul situat în Deva, str. Hărăului, nr. 40”.

Contractantul are obligația de a executa inclusiv racordarea la reţeaua de gaze naturale.

Obiectul contractului: servicii de proiectare faza proiect tehnic; detalii de execuţie; verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; certificat energetic; documentaţii pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor; asistenţă tehnică din partea proiectantului; lucrări pentru realizarea sistemului de încălzire și a instalaţiei de racordare la reţeaua de gaze naturale.

Valoarea contractului: 212.900 lei (fără TVA).

Durata contractului:

– servicii de proiectare: 60 de zile de la data semnării contractului

– execuţie lucrări: 60 de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor

Serviciile de proiectare şi execuţia lucrărilor vor fi realizate de asocierea dintre S.C. „Smart Consulting” S.R.L. Deva (lider de asociere) și S.C. „Romeo Iancu Impex” S.R.L. Hunedoara.

Investiţia este finanţată de la bugetul local al municipiului Deva şi va conduce la soluţionarea problemei privind încălzirea locuinţelor sociale din imobilul situat pe strada Hărăului, nr. 40, aflat în administrarea DAS Deva.

 

Direcţia de Asistenţă Socială Deva

Source