Încep lucrările de modernizare, cu fonduri europene, a Grădiniței cu Program Normal nr. 2 Deva!

Am semnat astăzi ordinul de începere a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr. 2, Deva, Aleea Salcâmilor”, cod SMIS 125417.

Constructorul a preluat astăzi, 15 februarie 2022, amplasamentul.

În cadrul acestui proiect se urmărește:
– reabilitarea, modernizarea, extinderea spațiilor destinate procesului educațional, precum și dotarea acestora cu echipamente didactice specifice învățământului preșcolar
– crearea unei infrastructuri educaționale moderne, adecvată desfășurării procesului de învățamânt, asigurându-se astfel condițiile materiale desfășurării unui proces didactic de calitate, în conformitate cu cerințele actuale
– îmbunătățirea calității actului educațional corespunzător cerințelor psihopedagogice și asigurarea accesibilității tuturor preșcolarilor la procesul de învățământ
– asigurarea conditților pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației preșcolare în învățământul preșcolar

Lucrările vor fi executate de SC Semal Contrust SRL.
Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni.

Valoarea totală a investiției este de 4.165.086,77 lei (cu TVA), aproximativ 843.000 euro.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – ,,Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

Obiectivul acestui proiect îl reprezintă creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit al copiilor din municipiul nostru la educație timpurie.

La finalul lucrărilor de reabilitare, Grădinița cu Program Normal nr. 2 va fi o instituție de învățământ modernă, cu o infrastructură de calitate.

Nicolae-Florin Oancea
Primarul Municipiului Deva

#InvestimÎnEducație

Source