Încă un pas în realizarea sistemului de încălzire la blocul social de pe Aleea Streiului

Consiliul Local Deva a aprobat, în ședința extraordinară de luni, 17 ianuarie 2022, documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Realizare sistem de încălzire pentru imobilul situat în Deva, Aleea Streiului, nr. 24″ – un bloc cu 29 de locuințe sociale (10 apartamente și 19 garsoniere).

Imobilul se află în proprietatea publică a Municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva.

Următoarea etapă în derularea investiției este achiziționarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor pentru realizarea sistemului de încălzire. Concret, este vorba despre proiect tehnic, detalii de execuție, documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire, verificarea tehnică de calitate a proiectului, asistență tehnică din partea proiectantului până la recepția lucrărilor și execuția lucrărilor.

Investiția presupune inclusiv lucrări de extindere a conductei de gaze naturale și branșament.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2022, valoarea totală estimată a investiției, conform devizului general, se ridică la 930.147,98 de lei, TVA inclus (aproximativ 190.000 de euro) și este suportată de la bugetul local al municipiului Deva.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source