În atenția persoanelor cu dizabilități din municipiul Deva!

Cetățenii care transmit, electronic, solicitări Direcției de Asistență Socială Deva, cu privire la efectuarea de anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării într-un grad de handicap sunt rugați să trimită toate documentele și informațiile necesare, astfel:

– CEREREA prin care se solicită efectuarea anchetei sociale

– copii după DOCUMENTELE necesare (documente medicale, acte de stare civilă, documente care atestă veniturile etc., în funcție de fiecare caz în parte). Lista actelor necesare poate fi consultată pe www.primariadeva.ro, Secțiunea Direcția de Asistență Socială sau accesând link-ul: http://www.primariadeva.ro/probleme-tipizate-lamuriri-directia-de-asistenta-sociala/obtinerea-unui-certificat-de-incadrare-in-grad-de-handicap, de unde pot fi descărcate și formularele necesare

– ADRESA completă și corectă a persoanei pentru care se solicită efectuarea anchetei sociale, precum și numărul de TELEFON la care aceasta sau reprezentantul legal al acesteia pot fi contactați.

IMPORTANT! Conform prevederilor legale, Direcția de Asistență Socială Deva efectuează anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap doar în cazul persoanelor care au DOMICILIUL sau REȘEDINȚA pe teritoriul municipiului Deva.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numerele de telefon 0755.878.918, 0737.036.004 sau 0254.218.030 / Tasta 5, de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Source