În atenția devenilor care primesc alocație pentru susținerea familiei!

Direcția de Asistență Socială Deva reamintește persoanelor din municipiul Deva care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei obligația de a depune, la sediul instituției, adeverințe-tip eliberate de unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii acestora, din care să rezulte:

– numărul de absențe nemotivate înregistrate în ultimul semestru al anului școlar 2020-2021

– înscrierea în anul școlar 2021-2022

Documentele se depun la Direcția de Asistență Socială Deva (str. I.L. Caragiale, nr. 4), etaj I, camera 3, până la sfârșitul lunii septembrie 2021.

IMPORTANT! Potrivit legii, nedepunerea la timp a documentelor privind situația școlară a copiilor atrage modificarea cuantumului alocației sau încetarea dreptului la alocație.

Alocația pentru susținerea familiei are ca scop completarea veniturilor familiei pentru asigurarea unor condiții mai bune de creștere și educare a copiilor cu vârsta între 6 ani și 18 ani și este condiționată de prezența acestora la cursuri.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0723.230.106 (Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

În prezent, un număr de 47 familii din municipiul Deva beneficiază de alocație pentru susținerea familiei.

Valoarea alocației este cuprinsă între 75 lei/lună și 428 lei/lună, în funcție de venitul net lunar pe membru de familie, de numărul copiilor din familie și de tipul familiei (cu un părinte/cu doi părinți).

Direcția de Asistență Socială Deva

Source