În atenția devenilor care au solicitat ajutorul de încălzire în perioada 1-20 noiembrie 2021

Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, se stabilește, conform Legii consumatorului vulnerabil, prin dispoziție a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului.

Astfel, Direcția de Asistență Socială Deva aduce la cunoștința familiilor și persoanelor singure, din municipiul Deva, care au solicitat ajutorul de încălzire în perioada 1-20 noiembrie 2021 că dispozițiile Primarului Municipiului Deva cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2021-2022 și a suplimentului pentru energie pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Deva – www.primariadeva.ro, Secțiunea Dispoziții Primar (link: http://www.primariadeva.ro/dispozitii-primar/dispozitii-2021) sau la sediul Direcției de Asistență Socială Deva (Str. I.L. Caragiale, nr. 4).

Potrivit legii, Dispozițiile Primarului conțin numele și prenumele titularului, cuantumul ajutorului de încălzire acordat și a suplimentului pentru energie, precum și perioada de acordare a acestora.

Pe de altă parte, solicitanților care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire le va fi comunicată Dispoziția Primarului, motivată, privind respingerea cererii.

DE REȚINUT! Direcția de Asistență Socială Deva preia cereri și declarații pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire pe toată perioada sezonului rece 2021-2022.

Cererile depuse după data de 20 decembrie 2021 vor fi evaluate și soluționate începând cu luna ianuarie 2022.

Informații suplimentare se pot obține apelând numerele de telefon 0723.230.106, 0755.878.814 sau 0254.218.030 / Tasta 1, de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Source