IMPORTANT pentru beneficiarii de indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav!

Direcția de Asistență Socială Deva, din subordinea Consiliului Local Deva, acordă indemnizație lunară pentru persoanele cu handicap grav.

Potrivit legii, beneficiarii indemnizației sau reprezentanții legali ai acestora au OBLIGAȚIA să comunice Direcției de Asistență Socială Deva, în termen de 48 DE ORE de la luarea la cunoștință, orice MODIFICARE cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, starea materială, precum și alte situații care conduc la modificarea sau încetarea plăţii drepturilor băneşti prevăzute de lege.

În ultimele luni, printr-o colaborare încheiată cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date – prin Biroul Județean Hunedoara, DAS Deva a identificat cel puţin 80 de cazuri în care persoanele cu dizabilităţi au decedat ori s-au mutat în alte localităţi, iar reprezentanţii legali ai acestora nu au comunicat modificările intervenite.

Astfel, peste 40.000 de lei trebuie restituiți la bugetul local al municipiului Deva de către două persoane care au încasat indemnizaţii lunare pentru persoană cu handicap grav la care nu mai aveau dreptul, după ce şi-au schimbat domiciliul în alte localităţi.

Conform legii, sumele încasate necuvenit constituie debite și se RECUPEREAZĂ de la titularul dreptului sau de la familia acestuia, după caz.

De la 1 ianuarie 2022, indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav este 1.524 de lei.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source