Îmbunătățirea accesului cetățenilor municipiului Deva la serviciile admnistrației publice locale

La sediul Primăriei Municipiului Deva a avut loc astăzi o întâlnire cu factorii implicați în proiectul ,,Optimizarea proceselor în concordanță cu strategia pentru consolidarea administrației publice la nivelul municipiului Deva”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt:

 • Îmbunătățirea accesului cetățenilor la serviciile administrației prin metode electronice
 • Diversificarea gamei de servicii oferite
 • Creșterea eficienței instituției
 • Creșterea interacțiunii directe dintre instituție și cetățeni
 • Reducerea timpului necesar rezolvării demersurilor cetățenilor
 • Accesul non-stop la serviciile instituției, indiferent de locație
 • Managementul integrat al activității compartimentelor Primăriei referitoare la furnizarea serviciilor publice

Proiectul prevede o platformă integrată pentru serviciile electronice, în așa fel încât cetățenii municipiului Deva să aibă posibilitatea își rezolve cât mai rapid și eficient problemele (informații, eliberare de documente, realizare plăți etc.) care implică contactul cu direcții/servicii ale Primăriei Municipiului Deva sau aflate în subordinea Consiliului Local Deva, precum:

 • Direcția Impozite și Taxe Locale
 • Direcția Tehnică Deva 2020 (registru agricol, administrarea domeniului public și privat, cadastru, fond funciar, ridicări vehicule, administrare piețe, investiții și reparații publice etc.)
 • Direcția Urbanism, Privatizare
 •  Direcția de Asistență Socială
 •  Direcția Publică Locală de Evidența Persoanelor și Stare Civilă
 • Direcția Juridică și Administrație Publică Locală
 • Centrul Informații pentru Cetățeni (CIC)

Toate măsurile prevăzute în acest proiect prevăd reducerea birocrației pentru cetățenii municipiului Deva și implementarea unei proceduri simplificate în relația Primărie, instituțiile subordonate și localnicii orașului nostru.

Biroul de presă

Source