COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
AL MUNICIPIULUI DEVA

Având în vedere situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus Covid-19, ţinând cont de evoluţia epidemiologică de amploare la nivelul teritoriului României, precum şi de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul SARS-CoV -2,
Luând în considerare prevederile :
-Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
-Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,
-Ordonanței de Urgență nr./ 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
-Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 privind aprobarea Regulamentului -cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență,
-Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,
-Hotărârii Guvernului nr.548/2008 privind aprobarea Strategiei naționale de comunicare și informare publică pentru situații de urgență,
-Hotărârea Consiliului Județean pentru Situații de Urgență nr. 141 privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 932 din 09.09.2021 cu modificările și completările ulterioare în Unitățile Administrativ-Teritoriale Vețel, Ghelari, Deva, Teliucu Inferior, Peștișu Mic, Brănișca, Hațeg, Blăjeni, Lăpugiu de Jos, Petroșani, Vălișoara, Bretea Română, Lupeni, Vulcan, General Berthelot, Buceș, Ilia, Sântămărie Orlea, Orăștie, Județul Hunedoara,
-Hotărârea Guvernului nr. 1090/06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

H O T Ă R Ă Ș T E  

consultă HOTĂRÂREA CLSU nr.1 din 08 octombrie 2021

Source