FORȚĂ DE MUNCĂ SEZONIERĂ. Beneficiarii de ajutor social pot lucra ca zilieri!

Firmele din municipiul Deva care au nevoie de forță de muncă sezonieră pot angaja, ca zilieri, persoane ce beneficiază de ajutor social.

Măsura are ca scop valorificarea forței de muncă locale și este reglementată de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care doresc să angajeze beneficiari de ajutor social pentru desfășurarea de activități sezoniere pot depune o solicitare scrisă la sediul Direcției de Asistență Socială Deva (str. I.L. Caragiale, nr. 4, etajul 1, camera 1 – Registratură) sau o pot transmite pe adresa de e-mail [email protected], precizând numărul de lucrători de care au nevoie, precum și activitățile ce vor fi efectuate și perioada de desfășurare a acestora.

Termenul de depunere a solicitărilor este data de 20 a fiecărei luni, pentru luna următoare.

Potrivit legii, zilierii sunt remunerați pentru activitățile desfășurate. Valoarea remunerației se stabilește prin negociere directă între firma care solicită forța de muncă și persoana care desfășoară activitatea, în condițiile prevăzute de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, actualizată.

IMPORTANT! Conform legii, repartizarea activităților sezoniere se realizează DUPĂ EFECTUAREA de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă în folosul comunității.

Totodată, dacă o persoană care primește ajutor social REFUZĂ două oferte de activități sezoniere, aceasta PIERDE dreptul la ajutor social.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0723.230.106 (Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială), după următorul program: luni – joi, între orele 8:00-16:30 sau vineri, între orele 8:00-14:00.

În prezent, aproximativ 80 de familii din municipiul Deva beneficiază de ajutor social, în scădere față de anul trecut.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source