Firmele care au nevoie de forță de muncă sezonieră se pot adresa DAS Deva!

Firmele din municipiul Deva care au nevoie de forță de muncă pentru activitățile sezoniere pot angaja zilieri din rândul persoanelor care beneficiază de ajutor social.
Măsura este reglementată de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, și are ca scop valorificarea forței de muncă locale.
Practic, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale care doresc să angajeze zilieri pentru efectuarea unor activități ocazionale se pot adresa, în scris, Direcției de Asistență Socială Deva (Str. I.L. Caragiale, nr. 4 – Registratură), până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna următoare, cu precizarea numărului de lucrători de care au nevoie, a activităților ce vor fi efectuate și a perioadei în care se vor desfășura acestea.
Conform legislației care reglementează exercitarea activităților cu caracter ocazional, zilierii vor avea normă de lucru și vor fi remunerați pentru munca desfășurată – tariful orar este calculat în funcție de salariul minim brut pe țară.
Și tot potrivit legii, remunerația zilierilor nu este luată în calcul la stabilirea venitului net al familiei sau al persoanei singure. Ca atare, aceasta nu influențează cuantumul ajutorului social sau al altor beneficii de asistență socială.
DE REȚINUT! Persoanele care primesc ajutor social NU POT ALEGE între a lucra ca zilieri sau a efectua orele de muncă în folosul comunității. Legea prevede foarte clar că activitățile sezoniere pot fi realizate doar DUPĂ EFECTUAREA orelor de muncă prevăzute pentru acordarea ajutorului social.
Pe de altă parte, dacă o persoană care beneficiază de ajutor social și este aptă de muncă REFUZĂ două oferte de activități sezoniere, aceasta PIERDE dreptul la ajutorul social!
INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numerele de telefon 0723.230.106, 0755.878.814 sau 0254.218.030 / Tasta 1, de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.
În prezent, 76 de familii din municipiul Deva beneficiază de ajutor social, potrivit Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială al DAS Deva.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source