În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă solicităm publicarea pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva a următoarei documentaţii de urbanism:

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:

1. PUZ 

,,BLOC DE LOCUINŢE”

 – Beneficiar: S.C. FERART S.R.L. şi SCR ECHIP INVEST SRL ;
 – Amplasament: municipiul Deva, strada Mihai Viteazul, fn, C.F. Nr. 78330, judeţul Hunedoara;
 – Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL – coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului în perioada 30.06.2021 – 12.07.2021.
Observaţiile vor putea fi transmise prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 12.07.2021.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Irina Igreţ din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva.

Arhitect şef,                          Compartiment ICPPUAT,
Ionescu Mihai Marian             Igreţ Irina Ana

Source