Direcția de Asistență Socială Deva – implicată în reducerea abandonului școlar!

Peste 50 de elevi cu vârsta între 6 și 17 ani, de la mai multe școli din municipiul Deva au fost monitorizați de către Direcția de Asistență Socială Deva, în anul școlar 2020-2021, după ce au acumulat, împreună, peste 1.000 de absențe nemotivate.

Intervenția reprezentanților DAS a fost solicitată de unitățile de învățământ la care sunt înscriși elevii și de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și a avut ca scop prevenirea și reducerea cazurilor de absenteism și abandon școlar.

Pe perioada monitorizării de către DAS Deva, elevii aflați în risc de abandon școlar și familiile acestora beneficiază de consiliere psihologică și juridică, timp de 3 sau 6 luni, în funcție de gravitatea situației. Totodată, reprezentanții DAS urmăresc prezența la cursuri a elevilor, precum și comportamentul și performanțele școlare ale acestora. În plus, pentru a-i sprijini în depășirea situației de risc și în funcție de nevoile identificate în cadrul anchetelor sociale, familiile elevilor primesc beneficii sociale (alocație pentru susținerea familiei, ajutor social, cantină socială sau ajutoare de urgență).

Printre cauzele care determină absenteismul și părăsirea timpurie a școlii se numără:

-situația materială nesigură a familiei

-absența modelului educațional oferit de părinți

-influența negativă a anturajului

-distanțe mari între domiciliul elevilor și școlile la care învață

-comportamente agresive în rândul copiilor de vârstă școlară.

În 90% dintre cazurile monitorizate, anul acesta, de către Direcția de Asistență Socială Deva se observă îmbunătățiri ale situației școlare a elevilor, dar și o supraveghere mai atentă din partea părinților – potrivit reprezentanților Biroului Asistență comunitară, intervenții în situații de urgență, prevenire marginalizare socială.

Direcția de Asistență Socială Deva remarcă o creștere a numărului de cazuri de absenteism și abandon școlar, mai ales în rândul elevilor de clasele I-VIII și recomandă părinților să fie conștienți de amploarea pe care o pot lua astfel de fenomene, dar și de consecințele sociale grave pe care le pot avea asupra copiilor.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source