Devenii pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței – începând de luni, 18 octombrie 2021!

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă de la 1 noiembrie 2021 până la 31 martie 2022 și poate fi obținut de familiile și/sau persoanele singure cu un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană (în cazul familiei) și 2.053 lei (în cazul persoanei singure).

Devenii îndreptățiți să primească ajutorul pentru încălzire pot solicita acordarea acestuia începând de luni, 18 octombrie 2021.

Cererea și actele doveditoare se transmit electronic – pe adresa: [email protected] sau prin poștă/curier – pe adresa: Direcția de Asistență Socială Deva, Str. I.L. Caragiale, nr. 4.

ACTE NECESARE în vederea acordării ajutorului pentru încălzire:

– Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

– Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi (se completează doar de către persoanele care beneficiază de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei)

– copii ale actelor de identitate ale persoanei singure/membrilor de familie

– copie a unei facturi de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale

– copie după documentul care atestă calitatea în care solicitantul deține locuința (dacă persoana nu este înregistrată în evidențele Primăriei Deva)

– copii ale documentelor care atestă veniturile realizate

– adeverință eliberată de Asociația de Proprietari, din care să rezulte numărul de persoane luate în calcul la plata taxelor comune

Formularele pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Deva – www.primariadeva.ro, Secțiunea Direcția de Asistență Socială, accesând link-ul: http://www.primariadeva.ro/probleme-tipizate-lamuriri-directia-de-asistenta-sociala/acordarea-ajutorului-pentru-incalzirea-locuintei.

Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire pot fi depuse individual sau prin asociațiile de proprietari.

VALOAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI diferă în funcție de venitul mediu lunar al solicitantului, astfel:

100% din valoarea de referință (dar nu mai mult decât consumul facturat) – pentru un venit mediu net lunar cuprins între 0 lei și 200 lei pe membru de familie/persoană singură

90% – pentru un venit lunar net între 200,1 lei și 320 lei

80% – pentru un venit lunar net între 320,1 lei și 440 lei

70% – pentru un venit lunar net între 440,1 lei și 560 lei

60% – pentru un venit lunar net între 560,1 lei și 680 lei

50% – pentru un venit lunar net între 680,1 lei și 920 lei

40% – pentru un venit lunar net între 920,1 lei și 1.040 lei

30% – pentru un venit lunar net între 1.040,1 lei și 1.160 lei

20% – pentru un venit lunar net între 1.160,1 lei și 1.280 lei

10% – pentru un venit lunar net între 1.280,1 lei și 1.386 lei/2.053 lei (membru de familie/persoană singură)

Valoarea de referință luată în calcul diferă în funcție de sistemul de încălzire utilizat, dar nu poate fi mai mică de: 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 320 lei/lună (pentru combustibili solizi și/sau petrolieri) sau 500 lei/lună (pentru energie electrică).

Pe lângă ajutorul pentru încălzirea locuinței, persoanele cu venituri mici primesc, lunar, pe parcursul întregului an și SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE – cu o valoare cuprinsă între 10 lei și 30 lei, în funcție de sursa de furnizare a energiei. Dacă singura sursă de energie folosită este energia electrică, valoarea suplimentului este de 70 lei/lună.

 IMPORTANT! Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței AU OBLIGAȚIA să comunice DAS Deva orice modificare cu privire la veniturile și componența familiei, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 PERSOANELE CARE ÎNTÂMPINĂ DIFICULTĂȚI la completarea cererilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței pot solicita consiliere și sprijin la numerele de telefon 0723.230.106, 0755.878.814 sau 0799.992.311 (Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source