DAS Deva caută VOLUNTARI!

Dacă ai cel puțin 18 ani, locuiești în Deva și-ți place să-ți ajuți semenii implicându-te în viața comunității în care trăiești și muncești, vino în echipa noastră!
Direcția de Asistență Socială Deva caută voluntari pentru sprijinul persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijiri personale la domiciliu.
Activitatea voluntarilor se va concentra, în principal, pe efectuarea de cumpărături (alimente, medicamente și alte bunuri de strictă necesitate), plata facturilor sau însoțirea vârstnicilor la plimbări ori vizite.
Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de voluntariat în cadrul DAS Deva a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2021, care poate fi consultată pe www.primariadeva.ro, Secțiunea CONSILIUL LOCAL – Hotărâri de Consiliu sau accesând link-ul: http://www.primariadeva.ro/fisiere/userfiles/196.pdf.
Persoanele care doresc să devină voluntari în cadrul Direcției de Asistență Socială Deva trebuie să îndeplinească o serie de criterii, printre care:
– vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani
– domiciliul sau reședința în municipiul Deva
– capacitate deplină de exercițiu
– stare de sănătate corespunzătoare acțiunilor organizate
– să nu aibă antecedente penale care să le facă incompatibile cu activitatea de voluntariat desfășurată etc.
Selecția și recrutarea voluntarilor se face de către Compartimentul Resurse Umane, pe baza unui interviu și în urma cererii-tip de înscriere, care se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Deva (str. I.L. Caragiale, nr. 4, etaj 2, camera 6).
Activitatea de voluntariat se desfășoară pe baza unui contract (conform Anexei nr. 3 la HCL nr. 196/2021) și a fișei de voluntariat, care conține descrierea detaliată a activităților desfășurate.
La cererea voluntarilor, pe durata perioadei activității de voluntariat, precum și la sfârșitul acesteia, Direcția de Asistență Socială Deva eliberează un certificat de voluntariat, la care va fi anexat raportul de activitate al voluntarului.
IMPORTANT! Potrivit legislației în vigoare, voluntariatul este recunoscut drept experiență profesională și/sau în specialitate, dacă acesta este realizat în domeniul studiilor absolvite.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0755.878.705 (Compartiment Resurse Umane), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source