DAS Deva a semnat contractele de proiectare și execuție pentru redimensionarea instalației de gaz la blocurile ANL 1 și ANL2

Direcția de Asistență Socială Deva a semnat contractele de proiectare și execuție pentru următoarele obiective de investiții:

 1.„Redimensionare instalație de gaz pentru imobilul situat în Deva, Aleea Moților, nr. 2A”

Obiectul contractului: servicii de proiectare faza Proiect Tehnic; detalii de execuție; verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări

Valoarea contractului: 83.000 lei (fără TVA), dintre care:

– 10.000 lei – Proiect Tehnic (include detalii de execuție; verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; asistență tehnică din partea proiectantului)

– 73.000 lei – Execuție (include construcții-montaj și cheltuieli conexe organizării de șantier)

Prețul contractului este ferm – nu va suferi actualizări sau ajustări.

Durata contractului:

– proiectare: 30 de zile de la data semnării contractului (27.08.2021)

– execuție lucrări: 30 de zile de la data ordinului de începere a lucrărilor.

Serviciile de proiectare faza Proiect Tehnic și execuția lucrărilor sunt realizate de S.C. „Romeo Iancu Impex” S.R.L. Hunedoara.

 2.„Redimensionare instalație de gaz pentru imobilul situat în Deva, Str. Mihai Eminescu, Bl. T1″

Obiectul contractului: servicii de proiectare faza Proiect Tehnic; detalii de execuție; verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări

Valoarea contractului: 32.200 lei (fără TVA), dintre care:

– 8.360 lei – Proiect Tehnic (include detalii de execuție; verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; asistență tehnică din partea proiectantului)

– 23.840 lei – Execuție (include construcții-montaj și cheltuieli conexe organizării de șantier)

Prețul contractului este ferm – nu va suferi actualizări sau ajustări.

Durata contractului:

– proiectare: 30 de zile de la data semnării contractului (27.08.2021)

– execuție lucrări: 30 de zile de la data ordinului de începere a lucrărilor.

Serviciile de proiectare faza Proiect Tehnic și execuția lucrărilor sunt realizate de S.C. „Total Business Land” S.R.L. Alba-Iulia.

Investițiile sunt finanțate din bugetul local al Municipiului Deva.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source