Cum se completează corect cererea pentru AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE a locuinței

Direcția de Asistență Socială Deva vine în sprijinul devenilor care solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie, cu îndrumări referitoare la COMPLETAREA CORECTĂ A CERERII pentru acordarea acestor subvenții de la stat.

Formularul poate fi descărcat de pe www.primariadeva.ro, Secțiunea Direcția de Asistență Socială (link-ul: http://www.primariadeva.ro/fisiere/userfiles/CERERE%20TIP.pdf ) sau poate fi ridicat de la sediul Direcției de Asistență Socială Deva (Str. I.L. Caragiale, nr. 4 – parter).

EXEMPLUL 1: MODEL DE COMPLETARE A CERERII ÎN CAZUL UNEI FAMILII  (foto 1-4)

DACĂ sunteți reprezentantul unei familii și doriți să beneficiați de Ajutorul pentru încălzirea locuinței, completați formularul „Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială” cu următoarele date:

– informații generale despre dumneavoastră (Cap. 1 și Cap. 2 ale cererii)

– informații generale despre membrii familiei (Cap. 3)

– informații despre locuința familiei (Cap. 4)

– informații despre tipul de energie utilizată pentru încălzirea locuinței, cu detalii privind denumirea furnizorului, codul de client și codul loc consum (CLC) – pe care le găsiți în factura de utilități (Cap. 4)

DACĂ doriți să beneficiați și de Suplimentul pentru energie, puteți primi sprijin suplimentar pentru iluminatul locuinței, pentru activități casnice, alimentarea echipamentelor electrice medicale și pentru folosirea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie completând în formular (la Cap. 4) fiecare tip de energie în parte, pe lângă informațiile menționate mai sus.

DACĂ doriți să beneficiați de aceste măsuri de sprijin, trebuie să precizați în formular și datele privind veniturile și bunurile pe care le deține familia (Cap. 5).

DACĂ ÎNTÂMPINAȚI DIFICULTĂȚI, reprezentanții Direcției de Asistență Socială Deva vă pot ajuta la completarea și depunerea formularului.

EXEMPLUL 2: MODEL DE COMPLETARE A CERERII ÎN CAZUL UNEI PERSOANE SINGURE (foto 5-7)

DACĂ doriți să beneficiați de Ajutorul pentru încălzirea locuinței ca și persoană singură îndreptățită, completați formularul „Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială” cu următoarele date:

– informații generale despre dumneavoastră (Cap. 1 și Cap. 2 ale cererii)

– informații despre locuință (Cap. 4)

– informații despre tipul de energie utilizată pentru încălzirea locuinței, cu detalii privind denumirea furnizorului, codul de client și codul loc consum (CLC) – pe care le găsiți în factura de utilități (Cap. 4)

DACĂ doriți să beneficiați și de Suplimentul pentru energie, completați în formular (la Cap. 4) fiecare tip de energie în parte, pe lângă informațiile menționate mai sus.

DACĂ doriți să beneficiați de aceste măsuri de sprijin, trebuie să precizați în formular și datele privind veniturile și bunurile pe care le dețineți (Cap. 5).

DACĂ ÎNTÂMPINAȚI DIFICULTĂȚI, reprezentanții Direcției de Asistență Socială Deva vă pot ajuta la completarea și depunerea formularului.

DE REȚINUT! Solicitanții care depun cererile, însoțite de documentele doveditoare, PÂNĂ vineri, 19 noiembrie 2021, intră în plată începând din luna noiembrie 2021. Cererile depuse DUPĂ această dată vor fi soluționate începând cu luna decembrie 2021.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numerele de telefon 0723.230.106, 0755.878.814, 0799.992.311 sau 0254.218.030 / Tasta 1, de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Source