Continuăm să modernizăm Deva

Am dat curs solicitării cetățenilor și am inițiat un proiect de hotărâre de consiliu local pentru realizarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ,,Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Minei” din municipiul Deva.

Consilierii locali au aprobat în ședința extraordinară din 21 aprilie 2021 acest proiect.

Zona în care se vor realiza rețelele de apă și canalizare este destinată construcției de locuințe.

Prin extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare în sistem centralizat a municipiului Deva, se are în vedere branșarea gospodăriilor existente precum și a celor în curs de construire pe Aleea Minei, la rețeaua de apă potabilă și canalizare menajeră a orașului.

Valoarea estimată a acestei investiții care se va realiza din bugetul general al municipiul Deva este de 446.079 lei.

Dezvoltarea durabilă a spațiului urban este legată și de îmbunătățirea condițiilor existente și a serviciilor de bază, prin modernizarea și dezvoltarea infrastructurii.

Nicolae-Florin OANCEA

Primarul Municipiului Deva

#LucrămPentruDeveni

Source