Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 în Municipiu Deva.

Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate pe site-ul Primăriei Municipiului Deva: www.primariadeva.ro – secțiunea Ședințe de Consiliu local – Proiecte de hotărâri.
Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite pe adresa de e-mail : [email protected].
Termenul limită până la care se pot primi propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 15.11.2021.

Source