Consultare publică pe Bugetul General al Municipiului Deva pe anul 2021

Primăria Municipiului Deva a inițiat procedura de consultare publică cu privire la PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI DEVA PE ANUL 2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 236/09.03.2021.
Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 23 martie 2021 -06 aprilie 2021, pe adresa de e-mail: [email protected], fax: 0254.226.176 sau să le depună la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4. (cu respectarea normelor de protecție COVID – 19).
Materialele vor prezenta mențiunea Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.
Consultarea publică privind dezbaterea proiectului de buget general al Municipiului Deva pe anul 2021 va avea loc în data de 06 aprilie 2021, ora 12:00, în sala de sedințe a Primăriei Municipiului Deva, cu respectarea normelor de protecție COVID – 19.
Veniturile bugetului general sunt în sumă de 274.170,77 mii lei și cuprind:
 bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 245.401,56 mii lei
 bugetul creditelor interne în sumă de: 24.895,02 mii lei
 bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de: 3.874,19 mii lei
Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 296.555,67 lei și cuprind:
 bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 267.265,94 mii lei
 bugetul creditelor interne, în sumă de: 24.895,02 mii lei
 bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de: 4.394,71 mii lei
Excedentul anilor precedenți – buget local, în sumă de 21.864,38 mii lei, a cărui utilizare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr.12/2021, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, respectiv pentru finanțarea obiectivelor de investiții, în anul 2021.
Excedentul anilor precedenți – bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 520,52 mii lei, a cărui utilizare a fost dispusă în anul 2021 prin Decizii/Dispoziții ale ordonatorilor terțiari de credite, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare.
Veniturile bugetului general înregistrează o creștere de 15% față de valorile prognozate în bugetul inițial al anului precedent, pe fondul avansării execuției obiectivelor finanțate din fonduri nerambursabile și al sumelor din credite bancare estimate a fi trase în anul curent.
Având în vedere că gradul de realizare a veniturilor proprii ale U.A.T. Municipiul Deva a depășit în ultimii 2 ani procentul de 97% pe fiecare an, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, pentru anul 2021, s-a estimat o creștere a veniturilor proprii cu 5,79% față de încasările anului precedent, ca rezultat în principal al creșterii sumelor estimate a se încasa din cota defalcată din impozitul pe venit cuvenită autorităților publice locale.
Ponderea investițiilor în total buget general este de 40,40%, respectiv 119.820,83 mii lei.
Obiectivul general este creșterea calității vieții în municipiul Deva – educație, sănătate, infrastructură, mediu, transport în comun, spații verzi, asistență socială etc.

Prezentarea detaliată a bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2021

Sinteza bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2021

Buget general al Municipiului Deva pe anul 2021 – pe scurt

Source