Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

  • Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.160/2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva, cu modificările ulterioare.
  • Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite pe adresa de e-mail : [email protected]
  • Termenul limită până la care se pot primi propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 01.11.2021.

Source