Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite pe adresa de e-mail : [email protected]

Termenul limită până la care se pot primi propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 05.03. 2021.

Source