Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următoarele proiecte de hotărâre

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorele proiecte de hotărâre:

Aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care se înregistrează la Primăria municipiului Deva;

Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a activităţii de voluntariat din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva;

Acordarea de facilităţi fiscale pentru atragerea și realizarea de noi investiţii cu capital privat şi crearea de noi locuri de muncă în Municipiul Deva.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite pe adresa de e-mail: [email protected]. Termenul limită până la care se pot primi propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre este data de 09.04.2021.

Source